Dienstletterbord "S". Laatstelijk gebruikt in 1957 op de lijn Amsterdam-Zandvoort. Dienst "S" was een spitsuurdienst.