Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

NZH tram A 323 ontmoet haar collega, de A 318, in de Geversstraat te Oegstgeest.

                                                                                               3 oktober 1960.

Valslot voor HTM 77.
U ziet hier een A/B 400-stel dat vanaf de Blauwpoortsbrug in Leiden
de Prinsessekade op rijdt richting Den Haag.                             Foto uit de jaren '30.


Home Inhoudsopgave.
Contact

Over ons.
< Vorige   Volgende >

 Het origineel  Raamsluiting  Onderdelen in behandeling  Het eindresultaat

Valslot voor HTM 77, door Han Geijp.

 

Een valslot voor het HTM-motorrijtuig 77, waarvan een exemplaar ontbrak,

had de Tramweg-Stichting Scheveningen op korte termijn nodig.

Vanwege veiligheidseisen moest een dergelijk slot worden aangebracht.

Dit kon natuurlijk niet langer wachten omdat tijdens de rit, door het schommelen van de tram,

de deur onverwacht dicht zou kunnen vallen.

Daar moeten geen vingers tussen komen. Het was dus zaak om, wanneer het even kan,

de helpende hand te bieden.

Bovendien als (oud) instrumentmaker een leuke uitdaging om aan dit verzoek te voldoen.

Dergelijke sloten zijn natuurlijk niet meer te koop, maar een bezoek aan doehetzelfzaak Jobskin

bleek de juiste weg te zijn geweest voor een snelle oplossing.

Met een fotoafdruk op een A4-tje in de hand even langs de schappen.

Zowaar had Jobskin een raamsluiting gevonden die na enige aanpassingen, zaag, vijl,

hardsoldeerwerk en polijsten het gewenste resultaat zou opleveren.

Bovendien redelijk goedkoop en betrekkelijk snel te vervaardigen.


Zie het resultaat op de foto's hierboven.

Open Monumentendag Den Haag 12 september 2021. Laan van Meerdervoort.                                    Foto: Martin Naber.

Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Email:  Contact

Bent u al donateur?


NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.


Home
Inhoudsopgave.


Over ons.
< Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.

Bestuur:

G.J. Groenveld, J.A. Geijp, A.L.B. v.d. Ploeg,

R.J. Naber en J. Kres.

Bestuur en medewerkers zijn vrijwilligers en

werken uitsluitend op non-profit basis

ANBI:

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.


  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                          Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.