Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

NZH A 106 van de Tramweg Stichting. Remise Scheveningen.          Fotograaf onbekend.

                                                                                                 

Golden Glow.
Tentoonstelling "Retourtje Leiden" in het Haags Openbaar Vervoer Museum.
3 september 2011.                                                                                        Fotograaf onbekend.

Home Inhoudsopgave. Contact
Over ons. < Vorige   Volgende >
"Golden Glow"    Restanten uit de werkplaats Rijnsburg 9 december ????‘s Middags werden wij telefonisch benaderd door een amateur-historicus uit Rijnsburg,
die vertelde dat hij in de regio situaties op de gevoelige plaat vastlegt die op termijn verdwijnen.
Diezelfde dag bevond hij zich in de omgeving van Oegstgeest waar binnenkort villa’s worden gebouwd
en waartoe ondermeer verscheidene opstallen moeten verdwijnen. Zo kwam deze fotograaf bij een loods met een paar afvalcontainers. In een ervan ontdekte hij verscheidene “koplampen” tussen allerlei schroot.
de eigenaar van de loods vertelde dat deze lampen afkomstig waren van de Blauwe Tram.....
                                                                                                                            zie de foto hierboven........

Lees onder de foto's verder........


                    
Het zal je maar
overkomen...........
                     

       .......als dit in
             je schoot
      geworpen wordt.............Na sluiting van de werkplaats Rijnsburg in 1961 had hij diverse materialen en onderdelen overgenomen.
Zijn loods, die nu ook zal moeten verdwijnen, was zelfs voor een deel opgetrokken uit bakstenen,
afkomstig van deze NZH-werkplaats.

“Onze” fotograaf is na thuiskomst direct via internet gaan zoeken met de bedoeling dit erfgoed veilig te laten stellen en kwam via de website www.blauwetram.nl bij ons uit.
 
Hoewel het aanvankelijk een bijna ongelofelijk verhaal leek, werd toch spoorslags actie ondernomen.
Bij een van de containers konden wij onze ogen nauwelijks geloven: eenentwintig schijnwerpers !
De meeste waren beschadigd door de zware metalen voorwerpen die er overheen waren gedumpt.
Wij kregen toestemming om de schijnwerpers mee te nemen, evenals vier extra glazen reflectoren,
zelfs nog in origineel pakpapier.
Veertien schijnwerpers waren nog voorzien van een stekker en op verscheidene exemplaren was
met krijt het rijtuignummer geschreven, namelijk afkomstig van materieel serie A 250.

Na opheffing van de NZH-tramlijn Amsterdam-Zandvoort in 1957 zijn deze schijnwerpers kennelijk als reserve
overgebracht van de remise Leidsevaart in Haarlem naar de werkplaats Rijnsburg.
Deze conclusie komt overeen met onze ervaring, die wij opdeden in het najaar van 1961 toen de werkplaats Rijnsburg na opheffing van het trambedrijf was gesloten.
Met een Traction Avant van een kennis zijn wij naar Rijnsburg gereden.
Dit naar aanleiding van een tip van de bekende Blauwe Tramliefhebber Hans van Engelen.
Hij had voor tien gulden het archief van de werkplaats opgekocht.
Hans wist ons te vertellen dat in die werkplaats nog een reserve kopdeur van een tramrijtuig zou staan...........

                                                                                                               lees verder onder de foto's..........................Omdat de voordeur van de werkplaats open stond zijn we naar binnen gegaan.
In een vrijwel lege en verlaten werkplaats kwamen we NZH-directeur Jan Jurrissen tegen.
Hij vroeg ons naar het doel van onze aanwezigheid. De kopdeur bleek spijtig genoeg verdwenen,
maar hij liet ons wel een ruimte zien waar een hoeveelheid zittingen tot aan het plafond lagen opgetast.

Aangezien de sloper die dag niet aanwezig was, raadde hij ons aan de volgende dag terug te komen,
voor het geval wij belangstelling zouden hebben voor deze bankonderdelen.
Na het verlaten van de werkplaats hebben wij ons strategisch opgesteld en afgewacht tot de heer Jurrissen
met de directieauto was vertrokken.
Daarna hebben wij onze auto voor de werkplaats geparkeerd en volgeladen met zoveel mogelijk zittingen,
leer en pluche, een- en tweepersoons.

Op de onderkant van die zittingen stonden ook materieelnummers van de tramlijn Amsterdam-Zandvoort,
eveneens afkomstig van de Leidsevaart en als reserve-onderdelen in 1957 naar Rijnsburg overgebracht.
Boze tongen hebben die actie destijds gekwalificeerd als “de bankroof van Rijnsburg”.
De daar nog achtergebleven zittingen zullen net als het rollend materieel in rook zijn opgegaan.
Zoals het er nu naar uitziet zal het geruime tijd vergen om de verkregen schijnwerpers te restaureren.
In elk geval zullen wij uit historisch perspectief een enkel exemplaar in de huidige toestand laten.


                        

Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Email:  Contact

Bent u al donateur?


NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting. 


Home Inhoudsopgave.

Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.

Bestuur:

G.J. Groenveld, J.A. Geijp, A.L.B. v.d. Ploeg,

R.J. Naber en J. Kres.

Bestuur en medewerkers zijn vrijwilligers en

werken uitsluitend op non-profit basis.

 


ANBI:

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.


  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                          Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.