Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

Koningin Wilhelminalaan in Voorburg.                               Fotograaf: Henri Frankenmolen.

                                                                                                 

Modelbouw NZH trams. Remise Leidschevaart. Haarlem 1957.                                Fotograaf : Luud J.P. Albers †

Home Inhoudsopgave. Contact
Over ons. < Vorige   Volgende >
Modelbouw thuis.

Arnoud Den Hoed, modelbouwer en kunstschilder,
verwelkomde ons in zijn hobbykamer.
De inmiddels tachtigjarige actieve en voormalige
directeur van transportbedrijf Zwatra en Den Hoed
is een gepassioneerd NZH-fan. Zijn binding met
het openbaar vervoer uit de vorige eeuw heeft hij
op ons verzoek op schrift gesteld.

“Als geboren Voorburger ben ik opgegroeid met de
Hofpleintrein en de Blauwe Tram. Door de jaren
heen groeide de liefde voor de Blauwe Tram en
droomde ik nog eens een model te hebben van de
Budapester. Maar het vervaardigen van dat model
liet nog enige tijd op zich wachten. Toen ik in mijn
jonge jaren met modelbouw begon, waren de
eerste producten NS-locs van messing.

Later ben ik overgegaan op scheepsmodellen
van hout. Jaren geleden, op een stoomdag
in Hellevoetsluis, zag ik in een stand van de
Nederlandse Vereniging van Modelbouwers, de
NVM, een ringmap met modelbouwtekeningen
uit hun clubarchief. Tot mijn verbazing lag daar
catalogus nr. 6, waarin tekeningen stonden
afgedrukt van materieel van diverse trambedrijven
en uiteraard ook die van de NZHVM”.
Arnouts Hobbykamer met rechts een schilderij van zijn hand.


"Uit die catalogus bestelde ik toen de tekeningen van NZH-motorrijtuig A 405, NZH-loc A 1004 met
werkwagens en het gelede tramstel NZH A 601/602, in schaal 1:32. Ik ontving de aangevraagde tekeningen,
die vervolgens in een la verdwenen. Vroeg of laat zou ik er wel wat mee gaan doen."

Met de door Frank Smit vervaardigde modelbouwtekening van de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers
laat Arnoud zijn schaalmodel NZH A 405 en het Voorburgse haltekantoor in de vitrine zien.
Ook zijn NZH-loc A 1004 mag er zijn.


Dat vroeg of laat kwam dichterbij toen begin november 1961 een einde kwam aan het unieke NZH trambedrijf.
Het prachtige materieel beleefde op de sloop het werkelijke einde.
Zonde dat er toen geen mensen zijn opgestaan om nog wat van dat schitterende materieel te redden.
Later kwam het berouw.
Toen er in de jaren ’70 een wagon opdook, die ergens als vakantiehuis in gebruik was,
kon er iets terugkomen uit de onvergetelijke herinneringen van mijn jeugd.Modelbouw en restauratiewerk. Door Han Geijp.

Op deze Hemelvaartsdag 21 mei 2020 besloot ik op bezoek te gaan bij dorpsgenoot Arnoud den Hoed.
De inmiddels zesentachtigjarige actieve en voormalige directeur van transportbedrijf Zwatra en Den Hoed is een trouwe donateur en een gepassioneerd NZH-fan.
In ons jaarverslag van 2014 beschreef Arnoud zijn liefde voor de Blauwe Tram en de binding met het
openbaar vervoer uit de vorige eeuw. Net zoals velen van zijn leeftijd is deze belangstelling ontstaan in zijn jeugdjaren in Voorburg, toen de Blauwe Tram daar het straatbeeld bepaalde.
Inspiratie om thuis modelbouw te gaan doen kreeg Arnoud tijdens de open dagen bij Starlift,
waar onze Werkgroep Voorburg het NZH-stuurstandrijtuig B 412 restaureerde.
De aldaar gehouden jaarlijkse open dagen bezocht hij dan ook regelmatig om zo op de hoogte te blijven van de voortgang van dit opmerkelijke project.

Zijn jeugdherinneringen kregen via de modelbouw, schaal 1:32, tastbare vorm. In de hobbykamer/
werkplaats prijken momenteel fraaie modellen in vitrines.
Onder andere het Voorburgse haltekantoor,het NZH-motorrijtuig A 405, NZH-loc A 1004 met
werkwagens en het pas voltooide gelede tramstel A 619/620, waaraan hij in 2016 was begonnen.
Bijzondere meesterwerkjes stuk voor stuk en door vaardige handen en doorzettingsvermogen gerealiseerd.
 
Tweelingstel in wording op de werktafel, juli 2016.
  Arnoud den Hoed bij zijn tweelingstel A 619/620.

Modelbouw heeft vaak zijn beperkingen door het ontbreken van een draai- of freesbank thuis.
Dan wordt er een beroep gedaan op de creativiteit en vindingrijkheid van de modelbouwer.
Maar dat is ook het leukste van modelbouw, vertelde Arnoud.
De kunst is om waarheidsgetrouw, zoveel als mogelijk is, een model te vervaardigen.
“Kijk hier bijvoorbeeld: Deze bekerkoppeling is gewoon een eenvoudige en aangepaste muurplug van 8 millimeter. Het is een geluk dat wij een goed geoutilleerde doehetzelfzaak in ons dorp hebben, die alles in huis heeft.

De thuisbasis is voor mij dan ook deze Hobotrip-zaak,
(Hout-Board-Triplex), aan de Westlaan, waar de benodigde bouwmaterialen zijn te verkrijgen.
Er is van alles te vinden en meestal kan ik door een kleine ingreep het juiste resultaat bereiken”.
Ook de richtingaanwijzers die later op de tweelingtrams werden aangebracht, zijn op zijn trammodel keurig bevestigd, gewoon met oranje kopspelden! Vooraanzicht en detail van de bekerkoppeling.
Bovenaanzicht en de plaats van de oranje richtingaanwijzer.
                                                                                                                 zie de foto's in de rechter kolom.....
                        

Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Email:  Contact 
Bent u al donateur?


NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.

 

Home Inhoudsopgave.

Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.

Bestuur:

G.J. Groenveld, J.A. Geijp, A.L.B. v.d. Ploeg,

R.J. Naber en J. Kres.

Bestuur en medewerkers zijn vrijwilligers en

werken uitsluitend op non-profit basis.

 ANBI:

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.


  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                          Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.