Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

NZH A 610/609 verliest in november 1961 kleur en interieur. Fotograaf onbekend.
                                        
                                                         

Slopen Allemansgeest.
Achter de NZH A 610/609 bevinden zich NZH B 13, NZH B 510. Fotograaf onbekend.
                                                    
                                                        

Home Inhoudsopgave. Contact
Over ons. < Vorige   Volgende >
Konvooien en trambewegingen op 13 november 1961.
Samengesteld door Ad van Kamp†  met gebruikmaking van overzichten van Luud Albersen anderen.Konvooi 5.

NZH A 512 en NZH B 510, vertrekt van Voorburg naar Allemansgeest (lokatie voor te slopen NZH trams)

Konvooi 6.
NZH A 619/620 met aan de haak de pekelwagens NZH H6-H7-H4, vertrekt om ongeveer kwart voor elf
(foto torenklok) uit Voorburg naar Allemansgeest.
Daar aangekomen steekt het konvooi achteruit van het Leidse naar het Haagse spoor om de aldaar
staande NZH H 202 aan te koppelen.
Voorbij het overloopwissel tussen het Leidse en het Haagse spoor worden de pekelwagens
NZH H6-H7-H4 en de zojuist aangekoppelde NZH H 202 losgekoppeld van de NZH A 619/620.
Deze wagens blijven staan op het Leidse spoor maar het overloopwissel blijft vrij.
NZH A 619/620 rijdt op het Leidse spoor verder tot voorbij het wissel naar het zijspoor en rijdt achteruit
het zijspoor op en sluit aan op konvooi 5.

Konvooi 7.
NZH A 513, H 133, en C 121 vertrekt uit Voorburg naar Allemansgeest.
Daar aangekomen wordt gestopt bij het overloopwissel tussen het Leidse en Haagse spoor en worden de H 133
en de C 121 afgekoppeld.
Nadat de H 202 is weggehaald door de NZH A 619/620 gaat de NZH A513 via het overloopwissel over naar het Haagse spoor om via dat spoor naar Leidschendam te rijden om, de op het Haagse spoor staande NZH A 1002 en NZH C 109, op te halen.
De NZH A 1002 en NZH C 109 zijn op het naar Den Haag leidende spoor gezet door de naar Rijnsburg terugkerende NZH H 303 zodat de NZH A 513 slechts hoeft aan te koppelen en over de wisselverbinding gaande terug kan rijden naar Voorschoten.
NZH A 1002 is niet meer rijvaardig door het ontbreken van de bovenplaat van een van de schakelkasten en luchtfluit.  Klik op de foto's hieronder voor een vergroting.
Konvooi 6
NZH A 619/620
NZH A 327 in Remise
Voorburg.
Lokatie Allemansgeest.
Konvooi 7 aangekomen
op Allemansgeest.

Voorburg Damlaan.

Linksrijdend konvooi 15
let op de richtingsfilm
van de NZH H 303:
HAARLEM.
NZH H 303 rangeert.
Voorburg remise.
NZH H 303,A 327,B 26
Malieveld  Den  Haag.
In NZH C 101 bevindt
zich asbreukwagen
NZH H 103.
Rechts naast NZH C 101
ligt asbreukwagentje
NZH H 102.
NZH A 1002
is door NZH A 513
naar Allemansgeest
gesleept met behulp van een "Amerikaantje".
Een NZH A 600,
als het ware neergestoken
door een lans...
(emaillestang van
een middenbalcon)
Van links naar rechts
NZH B 13 en
NZH A 513.

Van links naar rechts:
NZH B 510, NZH A 512
en NZH A 611/612.
NZH B 22,
NZH A 619/620,
NZH A 512 en
NZH B 510. In de verte
NZH H 202. NZH B 13 is
inmiddels gesloopt.
NZH A 619/620,
NZH A 512 en
NZH B 510.
Een vreselijke
gebeurtenis voor de liefhebber van het zo mooie materieel
van de Blauwe Tram...
De NZH A 1002 en
NZH A 513 in de laatste minuten van hun bestaan.
Foto J.H. Odendaal .


Van het dak van de
NZH A 512 gezien in
de richting van
Voorschoten.
Rechts HZH A 513
en NZH A 1002.
Geheel rechts
NZH H 202 en de
ontspoorde
NZH H 133...
Via de voorruit
van NZH A 513
zien we
links NZH H 202
en NZH H 133 en
rechtvooruit NZH C 121,
rechts NZH B 510,
NZH A 512 en
NZH A 620/619,
daarachter maar
niet zichtbaar
het eerste Leidse
convooi bestaande
uit NZH A 610/609
en de wel zichtbare
NZH B 13.
De laatste,
linksrijdende rit
van Leiden naar
Allemansgeest.
Vanuit NZH H 303
een blik op
NZH A 1001...
-----------------------------
NZH A 1001,
NZH H 204,
NZH H 8
vertrekken vanuit
de werkplaats
in Rijnsburg naar
het Stationsplein
in Leiden.
Vandaar gaat
het verder
naar Allemansgeest.

 

Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Email:  Contact

Bent u al donateur?


NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.
 

Home Inhoudsopgave.

Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.

Bestuur:

G.J. Groenveld, J.A. Geijp, A.L.B. v.d. Ploeg,

R.J. Naber en J. Kres.

Bestuur en medewerkers zijn vrijwilligers en

werken uitsluitend op non-profit basis.ANBI:

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.


  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                          Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.