Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

Emplacement Volendam.                                                          Fotograaf onbekend.

                                                                                                 

Emplacementen. Leidschendam Koningin Julianalaan ca 1961.                                           Fotograaf onbekend.                                 

Home Inhoudsopgave. Contact
Over ons. < Vorige   Volgende >
Volendam.

Het emplacement Volendam is in de periode 1906-1956 vele malen gewijzigd.
De normaalsporige stoomtram Kwadijk-Edam-Volendam is gaan rijden in 1906.
De tramlijn is het eigendom van de HSM maar wordt beheerd door de Tweede Noord-Hollandsche Tramweg-Mij.
De lijn is bereden met tramlocomotieven en -rijtuigen van de HSM onder leiding van de TNHT.
Tot 1931 zijn dat de NS-tramlocs nummers 23, 28 en 29.
Vanaf 1931 rijdt er trammaterieel dat voor 1931 is ingezet op de voormalige NCS-tramlijnen, Zwolle-Hattemerbroek-Wezep-Oldebroek-Elburg-Nunspeet respectievelijk Wezep-De Zande-Kampen zuid.
Na 1931 zijn dat de NS-tramlocs 41-43.Nadat de trams van de NZH op 1 december 1932 Volendam konden bereiken, is de reizigersdienst
door NS ingekort tot het traject Kwadijk-Edam.
Op 15 mei 1933 is op dit traject de NS-stoomtramdienst gestaakt.
Vervolgens is het gedaan met de stoomtramlocomotieven.
Zij zijn vervangen door de NS-lokaalspoorlocs 7700, die bekend staan als de "Bello".
De door "Bello" getrokken goederentrams zijn tot 20 juli 1944 ingezet.
Daarna is de lijn op, last van de Duitse bezetter, opgeheven.
NS-stoomloc 7711 rijdt voor het laatst een dienst.
De komst van de elektrische smalspoortram betekent een herziening van het Volendamse emplacement.
In Volendam is weinig plaats en is besloten, het voor het omlopen benodigde derde spoor, pal naast het normaalspoor een omloopspoor voor de stoomtram uit Kwadijk aan te leggen.
Dit heeft tot gevolg dat als de stoomtram op het omloopspoor staat, de elektrische trams van de NZH niet via
het daarnaast gelegen spoor kunnen rangeren. Als er een tram is, kan of mag de andere daar niet zijn.
Goede afspraken maken is noodzakelijk.
Dat is een taak van de haltechef in samenspraak met de haltechef van Kwadijk en Edam.


Dit mooie plaatje wil ik u niet onthouden....
Behalve een overzicht van het emplacement is het bijzondere aan de foto hieronder,de samenstelling van de zichtbare tram.
Deze tram bestaat uit twee motorrijtuigen, namelijk de A23 en A16 en een aanhangrijtuig B69,van oorsprong een schakeltramstel afkomstig van Amsterdam-Zandvoort. De A23 is echter niet gekoppeld aan de A16.
De zichtbare veronderstelde tramsamenstelling heet in vakjargon AAB.
Dit in tegenstelling tot wat gebruikelijk is op de lijn Amsterdam-Zandvoort, daar is namelijk gereden in ABA of ABAA combinaties.
Dat de tram zo is samengesteld heeft te maken met het enkelspoorbeveiligingssysteem van Ir.Doyer die in Waterland is gebruikt.
Afkortingen in de tekening hieronder:
J=inrijschaats, U=uitrijschaats, G=groen (voorbijrijden toegestaan), R=rood (stop).

In de geschetste situatie rijdt een tram van links naar rechts.
De stroomafnemer heeft zojuist met inrijschaats J1 contact gemaakt.
Hierdoor is het groene licht van het linker sein G voor de tram en het rode licht van het linker sein R achter, de tram opgelicht. Het rode licht van het rechter sein R gaat aan.

De rode seinen moeten voorkomen dat volg- of tegentrams het enkelsporige baanvak "nemen".
Als de tram geen groen licht krijgt, een situatie die zich voordoet als een tegentram op hetzelfde moment
ook het enkelspoor wil nemen, dan mag de tram niet verder rijden en volgt overleg met de haltechef
waaronder dit baanvak valt.
Zodra met de uitrijschaats U1 contact wordt gemaakt wordt de ruststand bereikt waarbij alle seinen uit gaan.
Van de twee van A naar B lopende leidingen zorgt de bovenste leiding voor de lampenstroom.
Namelijk voor het "tegen"sein bij B als een tram naar B gaat en voor het "tegen"sein bij A als een tram naar A gaat.
De onderste leiding zorgt voor de relaisstroom, die is nodig voor het tot stand brengen van de ruststand.
De plaats van de bovenleidingschaatsen is op de bovenleidingmasten aangegeven door een daarop
geschilderde wit, paars, witte band.Foto hieronder.

In de linker bovenleiding is de inrijschaats en rechts de uitrijschaats te zien.
Verder is op de mast met dubbele uithouder het groene gedoofde sein en links
een paal met het rode sein (brandend, anders zou het personeel niet buiten staan) waar te nemen.
De tram bestaat uit elektrisch motorrijtuig A77 en een By.
Een toeristische tram , dienst L1, "avant la lettre". De Marken-Express, diensten L1 en L2,
vervoert in de jaren vijftig veel, voornamelijk Amerikaanse,
toeristen van Amsterdam naar Volendam.
Voor dienst L1 is bijna altijd de A25 met By11 gebruikt.Wist u dat in Volendam nog altijd een Stationstraat bestaat?
En dat de inwoners van Volendam het eigenlijk nooit over de tram maar het spoor hadden?

                        

Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!
Email:  Contact

Bent u al donateur?


NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.Klik op de foto's hieronder voor een vergroting.
 
 
Volendam.

Bovenstaande luchtfoto is bijzonder omdat deze het emplacement van de Waterlandse tram te Volendam toont toen daar nog sprake was van NS-goederenvervoer van en naar Kwadijk en van goederenvervoer per smalspoortram
van en naar Amsterdam.
 
Malieveld Den Haag. Prinsjesdag 20 september 1955.
Links een extra tram naar Leiden bestaande uit de B519, A408 en B402.
In het midden de juist gearriveerde G-dienst, bestaande uit de A605/06 en B24, uit Leiden/Noordwijk.
Rechts staat nog steeds een extra tram bestaande uit de A403 en B521.                                                  Fotograaf: P. van Rooijen.Klik op de foto's hierboven voor een vergroting.

 


Home Inhoudsopgave.

Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.

Bestuur:

G.J. Groenveld, J.A. Geijp, A.L.B. v.d. Ploeg,

R.J. Naber en J. Kres.

Bestuur en medewerkers zijn vrijwilligers en

werken uitsluitend op non-profit basis.ANBI:

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.


  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                          Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.