Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

Op het terrein van de Voorburgse remise staan tramstellen en personeel gereed voor de dienst, ’s morgens om 6.05 uur. 5 mei 1958.                           Foto J.J.B. Vellekoop.†

Remise gebouwen.

Remise en werkplaats in Rijnsburg.

Fotograaf onbekend.                                                                                          


Home Inhoudsopgave. Contact
Over ons. < Vorige   Volgende >
Remise Voorburg.

Het complex in Voorburg bestond uit een grote remise met zeven sporen voor elk vier rijtuigen
en een kleine remise met een spoor voor een rijtuig, een spoor voor twee rijtuigen en drie sporen
voor elk drie rijtuigen.

In de grote remise was het meest linker spoor iets korter dan de overige sporen omdat aan het einde
daarvan het kantoor van de remise chef uitstak.
Bovendien was daar de ingang naar de werkplaats voor het remisepersoneel.

De twee buitenste sporen hadden een werkput voor een rijtuig, de overige sporen hadden een werkput
voor drie rijtuigen. Het achterste deel van de grote remise was geheel bestraat.

De twee meest rechtse sporen in de kleine remise waren verkort omdat achterin een pekelbak stond.

De kleine remise was alleen voor stalling, daar bevonden zich geen werkputten noch onderhoudsfaciliteiten.

 

Tussen de grote en de kleine remise waren enkele eenvoudige werkplaatsen voor de timmerman, W&W, "Bovenleiding" en een onderhoudswerkplaats voor de monteurs voor het trammaterieel.

 

Aan de rechterkant van de grote remise was nog een "openlucht" spoor dat werd gebruikt door W&W,

naast het spoor lag een voorraad bovenbouwonderdelen.
Aldaar was tegen de remise een plateau waar het zand, nodig voor de zandbakken in de motorrijtuigen,

kon worden gedroogd.

Verder stonden  langs de muur nog twee keten voor opslag van W&W-materialen.

In het kantoortje naast de ingang van de remise zat de opzichter van de Weg.

Op 7 september 1961 poseert de onderhoudsmonteur en de NZH A 614 voor de onbekende fotograaf.

Op 23 september 1961 wachten deze rijtuigen op inzet naar de diverse uithoeken van het NZH tram zuidelijke
tramnet.                                                                                                                                                             Fotograaf onbekend.

NZH A 515, met aan de haak twee rijtuigen, staat te wachten op het spoor van de remise in Voorburg.
                                                                                                                                                                            Fotograaf onbekend.                                                                                   

Na gedane arbeid is het goed rusten..... Kleine remise aan de Parkweg in Voorburg.                   Fotograaf onbekend.
Op 9 november 1961 reed de allerlaatste Blauwe tram voor reizigers.Remise annex werkplaats in Rijnsburg.


Remise en werkplaats in Rijnsburg.                                                                                                              Fotograaf onbekend.

Remise en werkplaats in Rijnsburg.
                                                                                                              Fotograaf onbekend.


Werkplaats in het jaar 1945. Links staat de NZH A 407 en rechts rijdt de NZH A 409 met stuurstandrijtuig naar Katwijk. Uiterst links, nauwelijks zichtbaar de NZH B 405.                                                        Fotograaf onbekend.                       

Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Email:  Contact

Bent u al donateur?


NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.
    

Werkplaats in het jaar 1945.
Op de voorgrond een onderstel van een drie-asser.
Zie ook de cardanas!                            Fotograaf NZH Dhr.Renes.

Vanaf de Parkweg zien we de grote remise met motorwagen
NZH H 303.                                         Foto en datum onbekend.
In de werkplaats van de remise Rijnsburg, opgebokt motorwagen NZH A 406 en tweelingtram NZH A 601/602.
27 maart 1959.                                       Foto: L.J.P. Albers.†Home Inhoudsopgave.

Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.ANBI registratie : RSIN 8167.42.509

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.
  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                               Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.