Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

NZH tram A 404 aan de halte Malieveld in Den Haag.                  Datum onbekend.


Beeldarchief.

NZH tram A 402 met Pintch accukist direct achter de lijnfilmkast op het dak.

Leiden Stationsplein 1954.


Home Inhoudsopgave. Contact
Over ons. < Vorige   Volgende >


   
    Het beeldarchief in Bergschenhoek bevat ruim 20.000 foto's. Deze zijn ondergebracht in ruim 200 ringbanden,
    inhoudend materieeltypen, baanvakken, tijdsperiodes, actualiteiten, personeel,etc.

    In een van de 30 kasten in het depot te Delft met o.a. negatieven, dienstregelingen, reglementen,
    originele documenten van ondermeer de Rijnlandse Stoomtram Maatschappij en van
    de ESM de Electrische Spoorweg Maatschappij.

    Ook zijn blauwdrukken verstrekt voor restauratiewerk in het Noord-Zuid-Hollands Vervoer Museum te Haarlem.

    In de achter ons liggende jaren is veelvuldig een beroep gedaan op ons uitgebreide beeldarchief.
    Zo zijn foto's verstrekt voor periodieken, Op de Rails, Op Oude Rails, maar ook voor publicatie van
    de overkoepelende bibliotheekorganisatie ProBiblio, het erfgoedhuis Zuid-Holland, Miniworld Rotterdam
    en diverse particulieren. 

    Klik op onderstaande foto's voor een vergroting.


     Motorwagen NZH A 323 op het eindpunt Kerkbuurt aan het einde van de Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest.Datum en fotograaf onbekend.

         
                         

Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Email:  Contact

Bent u al donateur?


NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.Home Inhoudsopgave.

Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.

Bestuur:

G.J. Groenveld, J.A. Geijp, A.L.B. v.d. Ploeg,

R.J. Naber en J. Kres.

Bestuur en medewerkers zijn vrijwilligers en

werken uitsluitend op non-profit basis.ANBI:

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.


  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                          Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.