Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

Museumtram HTM 58 remise Lijsterbesstraat Den Haag.                 Foto: Ton Slootmaker.

Restauratiewerk.

Museumtram HTM 77 bij de Gevangenpoort. Datum 12 juli 2014.        Foto: Willem Engel.Home Inhoudsopgave. Contact
Over ons. < Vorige   Volgende > 

Naast ons eigen restauratiewerk worden zowel ten behoeve van de werkgroep Scheveningen van de Tramweg-Stichting als voor de Stichting Tramwerk specifieke en soms gedetailleerde werkzaamheden uitgevoerd die beeldbepalend zijn voor het mobiele erfgoed.

Deze werkzaamheden houden verband met de restauratie van het HTM-buitenlijnmotorrijtuig 58 en het HTM-stadsmotorrijtuig 77.
     Han bezig met het buigen en hardsolderen van de gordijnhaken...........     .......... en zo zien de gordijnhaken er dan uit!!  Jan Meijers aan de draaibank bij het vervaardigen van messing bolletjes voor de gordijnhaken van de HTM 77.
                
   Klik op onderstaande foto's voor een vergroting.
   Klik op de bordjes hierboven en zie het resultaat!
   Lijnfilmkast B 412
Gordijnhaken en bolletjes


Soms moeten diverse verkregen NZH-attributen ingrijpend worden opgeknapt, zoals deze twee dienstcijferborden. Na een opfrisbeurt in ons atelier komen ze als nieuw tevoorschijn.

Het is nooit onze intentie om het verworven erfgoed grondig te vernieuwen, tenzij dit echt noodzakelijk is.

 
Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Email:  Contact

Bent u al donateur?


NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.

 


 
      Jan van Droffelaar bevestigt de gordijnhaken in "zijn" tram.        Raymond bezig aan de omklapborden.     

      


Home Inhoudsopgave.

Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.

Bestuur:

G.J. Groenveld, J.A. Geijp, A.L.B. v.d. Ploeg,

R.J. Naber en J. Kres.

Bestuur en medewerkers zijn vrijwilligers en

werken uitsluitend op non-profit basis.ANBI:

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.


  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                          Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.