Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

Een stuk Blauwe Tram rails werd destijds veilig gesteld en vervolgens in 150 stukken gezaagd. Daarna voorzien van een certificaat van echtheid en aan de man gebracht. Een van de belangrijkste activiteiten was.....
Op het trappenhuis van een appartement op het Van Wassenaer Hoffmanplein in Voorburg is een afbeelding van de Blauwe Tram op ware grootte aangebracht.

Home Inhoudsopgave. Contact
Over ons. < Vorige   Volgende >
Een van de belangrijkste activiteiten was...

Een van de belangrijkste activiteiten van het Historisch Genootschap de Blauwe Tram was de restauratie van het in 1923 te Boudapest gebouwde Blauwe-Tramrijtuig NZH B 412.
Dit rijtuig ontsprong als enige van in totaal zeventig "Boudapesters" de sloophamer,omdat het als zomerhuisje had dienst gedaan. Het verhaal over de restauratie van deze Boudapester kunt u hier lezen.
Dit unieke, maar is slechte staat verkerende rijtuig werd overgebracht naar Voorburg,
waar het in bijna tien jaar tijd is terug gebracht in zijn originele staat.

In 1983 werd de pers gehaald met het veiligstellen van de laatste Blauwe-Tramrails, die toen nog tegenover het
Centraal Station van Den Haag lagen.
Han Geijp en Georg Groenveld zaagden een gedeelte van de rails in 150 stukken en
brachten die met een certificaat van echtheid aan de man. (zie de foto hieronder van de bewuste rails)Dertig jaar na het verdwijnen van de laatste Blauwe Tram is op initiatief van het genootschap een gedenkteken
onthuld. Precies op de plaats waar zich in Voorburg destijds de tramremise bevond, (het huidige Van Wassenaer Hoffmanplein) ligt een sierbetonnen bovenleidingmast, voorzien van een plaqette en is er een authentiek stuk tramspoor aangelegd.

Op het trappenhuis van een naastgelegen appartement is een afbeelding van de Blauwe Tram op ware grootte aangebracht. (zie foto rechtsboven)
Bovendien is door de gemeente hier een informatiezuil geplaatst, een zogenaamd "Stadsbaken".                                                                                                             


                     Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Email:  Contact

Bent u al donateur?


NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting. 
Home Inhoudsopgave.

Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.

Bestuur:

G.J. Groenveld, J.A. Geijp, A.L.B. v.d. Ploeg,

R.J. Naber en J. Kres.

Bestuur en medewerkers zijn vrijwilligers en

werken uitsluitend op non-profit basis.ANBI:

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.


  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                          Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.