Dienstletterbord "BB". Laatstelijk gebruikt op de forensendienst Den Haag-Leiden.
Elke tram was voorzien van dienstletters die correspondeerden met de dienstregelingen.
Het bord met de lettercombinatie "BB" was aan het einde van de jaren vijftig begin jaren zestig zeer gewild bij de liefhebbers, reden: BB = Brigitte Bardot. Zo betekende CC = Claudia Cardinale. Voor AA was geen belangstelling?