Toen...

Stuurstandrijtuig B464 (ex-B412) voert een hele Boedapester schakel aan en is op weg naar Zandvoort. Rozengracht te Amsterdam, zomer 1956.

Als vakantiewoning te Harfsen.

En nu.

Bedrijfsmuseum van de NZH (Connexxion) te Haarlem 1986.

De serie B401-412 werd in 1923-'24 door Ganz & Co te Boedapest aan de NZHTM geleverd voor de verbinding (Scheveningen)-Den Haag-Leiden-Katwijk dan wel Noordwijk. Het waren oorspronkelijk normale vierassige aanhangrijtuigen, die achter de motorrijtuigen A401-411 reden. Als gevolg van wijzigende materieelbehoeften, Haarlems smalspoormaterieel verhuisde wegens elektrificatie naar Waterland, en van de komst van de normaalsporige series A/B500hoog alsmede de tweelingrijtuigen A600, gingen de B411 en B412 in 1932 naar Haarlem waar ze na ombouw voor meterspoor in 1933 als B465 en B464 in dienst kwamen op Amsterdam-Zandvoort. In 1949 volgde nog de B410 als B466. Hetzelfde overkwam in 1931 en '32 de motorrijtuigen A411 als A458 en A410 als A459.
In 1930 was de NZH er op de lijn Amsterdam-Zandvoort toe overgegaan om met de Boedapesters in treinschakeling te rijden, de zogenoemde schakeltrams. De rijtuigen serie B450 kregen ieder een stuurstand. Uiteindelijk hadden vijf stuks die stuurstand aan de Amsterdamse zijde en zes aan de Zandvoortse zijde, één rijtuig kreeg twee stuurstanden. Zo werd tijdens de rustige uren en op zondagochtenden tot het einde met B450+A450 of A450+B450 gereden, op de andere tijdstippen waren die combinaties versterkt met een extra B450. Ook B464 werd in 1933 stuurstandrijtuig, met de stuurstand aan de Zandvoortse zijde. De meterspoor Boedapesters deden dienst tot de opheffing van Amsterdam--Zandvoort per 1 september 1957. De normaalspoor Boedapesters reden tot 9 oktober 1960.
Hoewel ook de normaalspoor Boedapesters sinds 1937-1938 als schakeltrams reden, heeft B412 als stuurstandrijtuig nooit bestaan en is de restauratie met stuurstand feitelijk niet historisch.